„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.
Wartość całkowita projektu: 3 907 396,91zł, Wkład Funduszy Europejskich: 3 907 396,91 zł
Projekt realizowany przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy (Partner Projektu).
Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021
Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7 ;
59-220 Legnica.
DOSTAWA 3 SZTUK AMBULANSÓW TYPU C ,
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
realizowanych w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację Projektu
„Wspomaganie działań Pogotowia Ratunkowego Legnica w walce z epidemią COVID-19"
DOSTAWA 2 AMBULANSÓW TYPU C ,
ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
realizowanych w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Wsparcie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania: 1 039 890,00 zł.
Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
AKTUALNOŚCI

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - zapoznaj się z ważnymi informacjami i aktualnościami


22 lipca 2021

Podziękowania z nasz wkład w propagowanie zasad udzielania pomocy

Pan Sebastian Kozioł, przeprowadził warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy seniorów uczestniczących w Wakacyjnych Turnusach Seniora 2021. […]
22 lipca 2021

piel. PAWEŁ ŚWIERBUTOWICZ otrzymał srebrne odznaczenie “ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”,

KOLEJNY SUKCES NASZEGO PRACOWNIKA :))) PAWEŁ ŚWIERBUTOWICZ otrzymał srebrne odznaczenie: „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, odznaczenie to przyznawane jest […]
22 lipca 2021
Zielonka

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka został powołany na kolejną kadencję jako wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla województwa dolnośląskiego.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nasz kolega dr n. o zdr. Wiesław Zielonka został powołany na kolejną kadencję jako […]
20 lipca 2021

Zaproszenie na bezpłatny webinar

Zapraszamy pacjentów na bezpłatny webinar organizowany w ramach kampanii społecznej Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia. Adresowany jest do pacjentów z chorobami […]
F a c e b o o k
Skip to content