Poza podstawową działalnością Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – polegającą na świadczeniach z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego zajmujemy się także:

  • zabezpieczeniem pod względem medycznym imprez masowych,
  • transportem sanitarnym zespołami S, P, T,
  • usługami transportowymi oraz naprawczymi.