Warsztaty ze środków KFS

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych (Kod: R-KD-02-2017) – BEZPŁATNY!

Termin: 08. – 14. maja 2017 roku
Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)
Czas trwania: 64 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)


Warsztaty I dla ratowników medycznych (Kod: W-I-02-2017) – pacjent pediatryczny – BEZPŁATNY!

Termin: 15 – 16 maja 2017 roku
Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)
Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)


Warsztaty II dla ratowników medycznych (Kod: W-II-02-2017) – pacjent internistyczny – BEZPŁATNY!

Termin: nie otrzymano środków
Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Facebook