Prawa Pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zgodnie z Ustawą o Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  2. Pacjent ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, przy zastosowaniu urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom, zgodnie z obowiązującą i aktualną wiedzą medyczną, oraz należytą starannością personelu medycznego.
  3. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji medycznej.
  4. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych, w szczególności związanych z ratowaniem życia i transportem, po uzyskaniu odpowiedniej przystępnej informacji, w tym zgody lub odmowy na przewiezienie go do odpowiedniego podmiotu leczniczego.
  5. Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń medycznych, z respektowaniem prywatności, wierzeń religijnych i kulturowych.
  6. Pacjent ma prawo do bezpłatnego zapewnienia mu środków farmaceutycznych, materiałów medycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze standardem wyposażenia.
  7. Pacjent ma prawo do ochrony własnych danych osobowych.

 

Prawa Pacjenta Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2023, 1545 tj.).

 Skip to content