Rada społeczna

Na podstawie art. 48, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. 2018 poz. 2190tj.) Przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy działa Rada Społeczna, jako organ inicjujący i opiniodawczy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz doradczy Dyrektora.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

  • Przewodniczący – Jarosław Maroszek
  • Członek – Stefan Przygoda
  • Członek – Izabela Klisowska
  • Członek – Beata Maria Łabowicz
  • Członek – Jacek Swakoń

Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.