Dyrektor

mgr Joanna Bronowicka

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. medycznych

lek.  Marek Gorczyński, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

 

Główny Księgowy, Pełnomocnik

mgr Beata Andrzejewska