Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 roku,

na podstawie Zarządzenia nr 28/2023

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

 


  1. Cennik wynajmu karetki na zabezpieczenia medyczne imprez masowych i innych działań:

  • Wydanie opinii o minimalnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej – 150,00 zł. brutto/1 opinia,

  • Zespół w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca-ratownik medyczny – 330,00 zł./h,

  • Usługa zabezpieczenia: karetka, motocykl w obsadzie kierowca – ratownik medyczny 160,00 zł./h.

  • W przypadku wykonywania innych działań medycznych dolicza się 3,80 zł/kilometr. Opłata naliczana będzie powyżej 20 kilometrów.

  • Usługa przez patrol ratowniczy w obsadzie dwóch ratowników medycznych (pielęgniarka systemu) – 280,00 zł./h, (jednoosobowy patrol ratowniczy- 140,00zł./h).

  • W przypadku organizatorów korzystających z usług zabezpieczenia medycznego przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy poniesiona opłata za wydanie opinii będzie odliczona od kosztów ogólnych.

  1. Istnieje możliwość negocjacji cen powyżej 5 godzin zabezpieczenia medycznego.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 76 /819 78 30