Zabezpieczenie imprez

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku,

na podstawie Zarządzenia nr 25/2019

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

z dnia 22 października 2019 roku.

 


  1. Cennik wynajmu karetki na zabezpieczenia medyczne imprez masowych i innych działań:
  • Wydanie opinii o minimalnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej – 100,00 zł. brutto/1 opinia,
  • Zespół w składzie: lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca- ratownik medyczny – 350,00 zł./h,
  • Zespół w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca-ratownik medyczny – 160,00 zł./h,
  • Usługa zabezpieczenia: karetka, motocykl w obsadzie kierowca – ratownik medyczny100,00 zł./h.
  • W przypadku wykonywania innych działań medycznych dolicza się 3,50zł/kilometr. Opłata naliczana będzie powyżej 20 kilometrów.
  • Usługa przez patrol ratowniczy w obsadzie dwóch ratowników medycznych (pielęgniarka systemu) – 100,00 zł./h,
  • W przypadku organizatorów korzystających z usług zabezpieczenia medycznego przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy poniesiona opłata za wydanie opinii będzie odliczona od kosztów ogólnych.
  1. Istnieje możliwość negocjacji cen powyżej 5 godzin zabezpieczenia medycznego.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 76 /819 78 30

F a c e b o o k
Skip to content