ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

1. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów do 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych.
2. Po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) oraz zakupy do 30.000 euro będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
3. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
4. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy  przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
5. Do składania ofert w „zapytaniach ofertowych” (zakupach do 30.000 euro) podpis elektroniczny – nie jest wymagany. 
6. Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net

Pozostałe przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane są na stronie BIP Pogotowia Ratunkowego w Legnicy:

 

http://www.bip.pogotowie-legnica.pl/index.php

F a c e b o o k
Skip to content