Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

1. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż realizacja zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów niepodlegających przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych, oraz wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) jest realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy przetargowej.
2. Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.
3. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy  przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
4. Do składania ofert w „zapytaniach ofertowych” podpis elektroniczny – nie jest wymagany. 
5. Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ogłasza Postępowanie w formie pisemnego zbierania ofert na ZBYCIE ZBĘDNEGO MIENIA RUCHOMEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W W LEGNICY.
Szczegóły na stronie:

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net

Skip to content