WAŻNE INFORMACJE -zanim się zapiszesz na seminarium:

  • Termin seminarium może ulec zmianie (zostaniesz powiadomiony mailowo lub telefonicznie, informacje będzie także na stronie). 

  •  W związku z licznymi przypadkami, zapisów na seminaria, i nie uczestniczenia w nich – przez co blokowane są miejsca dla innych uczestników, w przypadku rezygnacji z udziału w seminarium, należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Szkoły Ratownictwa (telefonicznie – 502 676 039, lub mailowo: w.zielonka@pogotowie-legnica.pl). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w pozostałych seminariach (do końca pierwszej połowy 2023 roku).

  • Maksymalna ilość uczestników : 25 osób (maksymalnie do 30 osób za zgodą Kierownika Szkoły Ratownictwa).

  • Forma zajęć: wyłącznie stacjonarna (sala szkoleniowa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, ul. Dworcowa 7 – parter).

  • W sytuacji związanej z progresją COVID-19 (stosowanie obostrzeń nałożonych ustawowo), możliwa będzie zmiana formy seminarium na online.

DATA: 10-01-2023

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Kod: R-VI-21-2023

DATA: 14-02-2023

Odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia

Kod: R-IX-05-2023

 

DATA: 14-03-2023

Stany zagrożenia życia w pediatrii

Kod: R-VI-21-2023   

DATA: 18-04-2023

Udrażnianie dróg oddechowych i techniki wentylacji

Kod: R-III-23-2023

DATA: 28-04-2023

Medyczne czynności ratunkowe w samodzielnym działaniu ratownika medycznego

Kod: R-II-22-2023

DATA: 16-05-2023

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-V-19-2023  

DATA: 13-06-2023

EKG w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-VIII-06-2023  

F a c e b o o k
Skip to content