WAŻNE INFORMACJE -zanim się zapiszesz na seminarium:

  • Termin seminarium może ulec zmianie (zostaniesz powiadomiony mailowo lub telefonicznie, informacje będzie także na stronie). 

  •  W związku z licznymi przypadkami, zapisów na seminaria, i nie uczestniczenia w nich – przez co blokowane są miejsca dla innych uczestników, w przypadku rezygnacji z udziału w seminarium, należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Szkoły Ratownictwa (telefonicznie – 502 676 039, lub mailowo: w.zielonka@pogotowie-legnica.pl). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w pozostałych seminariach (do końca pierwszej połowy 2024 roku).

  • Maksymalna ilość uczestników : 25 osób (maksymalnie do 30 osób za zgodą Kierownika Szkoły Ratownictwa).

  • Forma zajęć: wyłącznie stacjonarna (sala szkoleniowa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, ul. Dworcowa 7 – parter).

DATA: 9-01-2024

Stany zagrożenia życia w pediatrii

Kod: R-VI-13-2024

DATA: 23-01-2024

Bezpieczeństwo zespołów ratownictwa medycznego, w miejscu podejmowania działań ratowniczych

Kod: R-XI-01-2024

DATA: 13-02-2024

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-V-13-2024  

DATA: 27-02-2024

EKG w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-VIII-11-2024

DATA: 14-03-2024

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych – rola ratownika medycznego

Kod: R-IV-17-2024

DATA: 26-03-2024

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Kod: R-XIII-01-2024

DATA: 09-04-2024

Udrażnianie dróg oddechowych i techniki wentylacji

Kod: R-III-14-2024

DATA: 23-04-2024

Wsparcie ratownicze dla osób w Kryzysie Zespołu Suicydalnego (ZKS)

Kod: R-X-01-2024

DATA: 07-05-2024

Odwracalne przyczyny NZK

Kod: R-IX-06-2024

DATA: 14-05-2024

Ewakuacja i transport poszkodowanych

Kod: R-I-13-2024

DATA: 28-05-2024

Medyczne Czynności Ratunkowe w samodzielnym działaniu ratownika medycznego

Kod: R-II-15-2024

DATA: 11-06-2024

Elementy psychologii w ratownictwie medycznym

Kod: R-XII-01-2024

DATA: 25-06-2024

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Kod: R-VI-14-2024

Skip to content