Seminaria dla Ratowników Medycznych 2019

Szkoła Ratownictwa przygotowała programy każdego seminarium w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego a omawiane zagadnienia są w pełni zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015

Seminarium I

Prowadzenie ewakuacji i wykonywanie transportu poszkodowanych (rozszerzone w związku z powiększonym spektrum działań ratownika w świetle zmian w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które wchodzą z dniem 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 22 01 2019 (Kod: R-I-20-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-I-21-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium II

Medyczne czynności ratunkowe w samodzielnym działaniu ratownika medycznego (w tym: farmakologia leków stosowanych w zespołach P od 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 26 03 2019 (Kod: R-II-20-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-II-21-2019),
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych – 6 punktów edukacyjnych

Przypominamy o konferencji: Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego, Legnica, październik 2019 roku, Aula konferencyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium III

Wspomaganie czynności oddechowej i techniki udrażniania dróg oddechowych (szkolenie rozszerzone w związku z ogłoszeniem Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 12 03 2019 (Kod: R-III-20-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-III-21-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium IV

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych – rola ratownika medycznego (w tym szczegółowe omówienie działań na podstawie PROCEDUR Krajowego Konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA MASOWEGO/MNOGIEGO)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 11 06 2019 (Kod: R-IV-20-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-IV-21-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium V

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 26 02 2019 (Kod: R-V-17-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-V-18-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium VI

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 12 02 2019 (Kod: R-VI-13-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-VI-14-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium VII

Stany zagrożenia życia w pediatrii (wg EPALS – Europejskie Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie w Pediatrii na podstawie Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 09 04 2019 (Kod: R-VII-14-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-VII-15-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium VIII

EKG w praktyce ratownika medycznego (nowy temat uwzględniający Wytyczne Europejskiego/Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 14 05 2019 (Kod: R-VIII-03-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-VIII-04-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium IX

Odwracalne przyczyny NZK * (wg wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 08 01 2019 (Kod: R-IX-01-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: R-IX-02-2019),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

Seminaria rozpoczynają się we wtorki o godzinie 9.00 w sali wykładowej (IIIp.) Dyrekcji Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przy ulicy Dworcowej 7.

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników szkolenia niż 5 osób – szkolenie zostanie odwołane drogą mailową w poniedziałek poprzedzający szkolenie do godz. 14.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszt seminarium:

  • 8 punktów – 60 zł dla pracowników PR w Legnicy oraz współpracujących z PR w Legnicy na podstawie kontraktu, umów cywilnoprawnych lub zlecenia oraz 80 zł dla pozostałych uczestników.
  • 6 punktów – 40 zł dla pracowników PR w Legnicy oraz współpracujących z PR w Legnicy na podstawie kontraktu, umów cywilnoprawnych lub zlecenia oraz 50 zł dla pozostałych uczestników.

XI Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Regionu Legnickiego – Legnica 2019

Organizatorem jest Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego (bez względu na formę zatrudnienia) wyznaczeni przez kierowników poszczególnych ZRM z obszaru działania legnickiego pogotowia.
Data mistrzostw: xx.04.2019
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 5-10 punktów edukacyjnych

Regionalne Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego – ??? 2018

Organizatorem jednego z zadań będzie Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Facebook