WAŻNE INFORMACJE -zanim się zapiszesz na seminarium:

  • Termin seminarium może ulec zmianie (zostaniesz powiadomiony mailowo lub telefonicznie, informacje będzie także na stronie). 

  •  W związku z licznymi przypadkami, zapisów na seminaria, i nie uczestniczenia w nich – przez co blokowane są miejsca dla innych uczestników, w przypadku rezygnacji z udziału w seminarium, należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Szkoły Ratownictwa (telefonicznie – 502 676 039, lub mailowo: w.zielonka@pogotowie-legnica.pl). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w pozostałych seminariach (do końca pierwszej połowy 2024 roku).

  • Maksymalna ilość uczestników : 25 osób (maksymalnie do 30 osób za zgodą Kierownika Szkoły Ratownictwa).

  • Forma zajęć: wyłącznie stacjonarna (sala szkoleniowa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, ul. Dworcowa 7 – parter).

DATA: 26-09-2023

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Kod: R-VI-22-2023

DATA: 10-10-2023

Odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia

Kod: R-IX-06-2023

 

DATA: 24-10-2023

Stany zagrożenia życia w pediatrii

Kod: R-IV-22-2023   

DATA: 12-12-2023

Medyczne czynności ratunkowe w samodzielnym działaniu ratownika medycznego

Kod: R-VII-10-2023

DATA: 07-11-2023

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-V-19-2023  

DATA: 28-11-2023

EKG w praktyce ratownika medycznego

Kod: R-VIII-06-2023  

F a c e b o o k
Skip to content