TRANSPORT MEDYCZNY MIĘDZYSZPITALNY
OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 r.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO

2020-03-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego.
W związku z powyższym przypominamy, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:
1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
2) niewydolność układu krążenia;
3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
4) inne (np. drgawki).
Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:
               1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
               2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, tj.).
UWAGA
Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego,
w szczególności w przypadku:
  • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
  • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
  • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Tekst źródłowy: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223%3b45132&des=1%3b2&eev=2&eev=2#

Skip to content