Informacje dla pacjenta dotycząca kompetencji Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

ZRM wzywać należy tylko w nagłych przypadkach takich jak:

Wzywanie Zespołów Ratownictwa Medycznego do zachorowań niezagrażających życiu,

odbiera szansę niesienia pomocy tym,

którzy potrzebują jej natychmiast!

 

 

Zespoły Ratownictwa Medycznego nie leczą – udzielają jedynie doraźnej pomocy.
Nie wystawiają recept, zaświadczeń i zwolnień z pracy.

 

 

Skip to content