Informacje dla pacjenta dotycząca kompetencji Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

ZRM wzywać należy tylko w nagłych przypadkach takich jak:

 • zagrożenie życia spowodowane przez nieszczęśliwy wypadek,
 • nagła utrata przytomności,
 • narastające zaburzenia świadomości,
 • ostry/nagły ból w klatce piersiowej,
 • duszność,
 • masywny lub długotrwały krwotok/krwawienie,
 • nagłe wystąpienie porażeń, drgawek, niedowładów,
 • ostre zatrucia,
 • zaburzenia psychiczne skutkujące agresją wobec siebie i /lub otoczenia,
 • nagłe zachorowanie dziecka do 1 roku życia,
 • ostry/nagły ból brzucha,
 • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym
 • drgawki
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • rozległe oparzenia,
 • porażenie prądem,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • wyziębienie organizmu.

Wzywanie Zespołów Ratownictwa Medycznego do zachorowań niezagrażających życiu,

odbiera szansę niesienia pomocy tym,

którzy potrzebują jej natychmiast!

 

 

Zespoły Ratownictwa Medycznego nie leczą – udzielają jedynie doraźnej pomocy.
Nie wystawiają recept, zaświadczeń i zwolnień z pracy.