Filie i oddziały

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy w ramach prowadzonej działalności statutowej, oraz zabezpieczeniem pod względem medycznym określonego obszaru – co wiąże się z wykonywaniem zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, posiada miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w następujących lokalizacjach:
LEGNICA:
1 zespół specjalistyczny „S” (D02 15)
3 zespoły podstawowe „P” (D02 26, D02 28, D02,30)
1 zespół podstawowy „P” 7:00-19:00 (D02 32)
CHOJNÓW:
1 zespół podstawowy „P” (D02 66)
GŁOGÓW:
3 zespoły podstawowe „P” (D02 48, D02 50, D02 68)
JAWOR:
1 zespół specjalistyczny „S” (D02 23)
1 zespół podstawowy „P” 7:00-19:00 (D02 44)
BOLKÓW:
1 zespół podstawowy „P” (D02 46)
LUBIN:
1 zespół specjalistyczny „S” (D02 19)
3 zespoły podstawowe „P” (D02 34, D02 36, D02 38)
POLKOWICE:
1 zespół specjalistyczny „S” (D02 21)
2 zespoły podstawowe „P” (D02 40, D02 42)
ZŁOTORYJA:
1 zespół specjalistyczny „S” (D02 27)
1 zespół podstawowy „P” (D02 52)
Facebook