logo PR

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica

SEKRETARIAT:

tel. +48 76 819 78 30
fax. +48 76 876 32 10

pogotowie.legnica[at]pertus.pl

Skrytka EPUAP: /PogotowieLegnica/SkrytkaESP

NIP: 6912131539
Regon: 390760941
KRS: 0000026823
RPWDL: W-02 000000001424

BDO 000109538

  

RZECZNIK PRASOWY:

+48 669 999 544

rzecznik[at]pogotowie-legnica.pl