logo PR

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica

SEKRETARIAT:

tel. +48 76 819 78 30
fax. +48 76 876 32 10

pogotowie.legnica[at]pertus.pl

Skrytka EPUAP: /PogotowieLegnica/SkrytkaESP

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

RATOWNICTWO MEDYCZNE: 16/1/3301075/01/2024/01

ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO: 17/1/3301075/01/2024/01, 17/1/3301075/01/2024/02

NIP: 6912131539
Regon: 390760941
KRS: 0000026823
RPWDL: W-02 000000001424

BDO 000109538

 
 

RZECZNIK PRASOWY:

+48 669 999 544

rzecznik[at]pogotowie-legnica.pl

Skip to content