Zapraszamy wszystkich chętnych, do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Edukacja prozdrowotna receptą na długie życie”.

Tematyką tegorocznej edycji będzie między innymi:

– Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – kluczem do długiego życia.
– Dieta aktywnego seniora XXI w.
– Senior a społeczeństwo – ogniwo łączące wszystkie pokolenia
– Nowoczesne technologie jako narzędzia wspierające opiekę nad pacjentem starszym: teleopieka, e- recepta…
– Statystyka medyczna – informacje do przewidywania problemów zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa.
– Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku – edukacja psychogeriatryczna.
– Bezpieczny senior – świadomy senior.
– Profilaktyka udarów i urazów wśród osób starszych – sprawność fizyczna w jesieni życia.

ORGANIZATORZY:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

MIEJSCE I TERMIN:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy ul. Powstańców Śląskich 3;

14 maja 2022 r. o godz. 9:00

SZCZEGÓŁY I INFORMACJE DODATKOWE:

https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/o-uczelni/konferencje/43-o-uczelni/konferencje/1109-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowo-szkoleniowa-legnickie-interdyscyplinarne-spotkania-medyczne-pt-edukacja-prozdrowotna-recepta-na-dlugie-zycie

 

Skip to content