TYTUŁ HONOROWY II NAJBEZPIECZNIEJSZY POWIAT W POLSCE 2020 DLA POWIATU JAWORSKIEGO

TYTUŁ HONOROWY II NAJBEZPIECZNIEJSZY POWIAT W POLSCE 2020 DLA POWIATU JAWORSKIEGO

Powiat Jaworski uzyskał tytuł honorowy „II najbezpieczniejszy powiat w Polsce 2020” przyznany przez Fundację „Nadzieja”

Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, wręczony podczas III Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

to ukoronowanie wysiłków wkładanych na co dzień przez jaworski powiat i służby jaworskiego powiatu w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i innym użytkownikom dróg powiatowych.

Jeden z licznych i ważnych Patronów Honorowych – Minister Sprawiedliwości dodatkowo przyznał, wobec tego osiągnięcia, „Dyplom Uznania” szczególnie za podejmowanie wysiłków w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu jaworskiego skutkujących najniższą liczbą ofiar wypadków w skali kraju.

Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego , w sposób szczególny zwróciła uwagę, że udział w tym sukcesie mają także

Zespoły Ratownictwa Medycznego Jawor i złożyła na ręce naszej Pani Kierownik Doroty Gerasimowicz – Babiarz specjalne podziękowania.

To dla Nas szczególne wyróżnienie i wyraz pamięci o naszych codziennych staraniach w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jaworskiego i odwiedzającym go gościom.

My jednak pragniemy dodatkowo podziękować Mieszkańcom Powiatu Jaworskiego za codzienną postawę wskazującą na dojrzałość społeczną i odpowiedzialność podczas ruchu na drogach, która ma olbrzymie znaczenie w zmniejszeniu ofiar wypadków drogowych.

O tym wydarzeniu i pozostałych uhonorowanych

można posłuchać i przeczytać:

Radio Plus Legnica:

https://legnica.fm/…/41281-powiat-jaworski…

1. na stronie powiatu jaworskiego:

https://www.facebook.com/plugins/post.php…

2. Na stronie Fundacji „Nadzieja”:

a) https://business.facebook.com/pg/fundacjanadziejaopp/posts/

b) https://www.fundacjanadzieja.com/

3. Warszawskiej Grupy Luk&Maro:

a) http://www.lukamaro.pl/…/badz-bezpieczny-na-drodze…/

b) https://www.facebook.com/warszawskagrupalukamaro

F a c e b o o k
Skip to content