Powiat Jaworski uzyskał tytuł honorowy „II najbezpieczniejszy powiat w Polsce 2020” przyznany przez Fundację „Nadzieja”

Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, wręczony podczas III Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

to ukoronowanie wysiłków wkładanych na co dzień przez jaworski powiat i służby jaworskiego powiatu w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i innym użytkownikom dróg powiatowych.

Jeden z licznych i ważnych Patronów Honorowych – Minister Sprawiedliwości dodatkowo przyznał, wobec tego osiągnięcia, „Dyplom Uznania” szczególnie za podejmowanie wysiłków w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu jaworskiego skutkujących najniższą liczbą ofiar wypadków w skali kraju.

Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego , w sposób szczególny zwróciła uwagę, że udział w tym sukcesie mają także

Zespoły Ratownictwa Medycznego Jawor i złożyła na ręce naszej Pani Kierownik Doroty Gerasimowicz – Babiarz specjalne podziękowania.

To dla Nas szczególne wyróżnienie i wyraz pamięci o naszych codziennych staraniach w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jaworskiego i odwiedzającym go gościom.

My jednak pragniemy dodatkowo podziękować Mieszkańcom Powiatu Jaworskiego za codzienną postawę wskazującą na dojrzałość społeczną i odpowiedzialność podczas ruchu na drogach, która ma olbrzymie znaczenie w zmniejszeniu ofiar wypadków drogowych.

O tym wydarzeniu i pozostałych uhonorowanych

można posłuchać i przeczytać:

Radio Plus Legnica:

https://legnica.fm/…/41281-powiat-jaworski…

Skip to content