Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 roku,

na podstawie zarządzenia nr 18/2022

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

z dnia 29 lipca 2022 roku.

 


  1. Cennik usług transportów sanitarnych, świadczonych przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy:

  • Odpłatność za transport zespołem medycznym w składzie: kierowca-ratownik medyczny, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, wynosi 280,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi + 3,80 zł. za 1 km.

  • Odpłatność za transport w obsadzie kierowca – ratownik medyczny, za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi 140,00 zł. + 3,80 zł. za 1 km.

  1. Istnieje możliwość negocjacji cen przy transportach powyżej 200 km oraz transportach międzynarodowych.

  2. Kilometry liczone są w obie strony – od miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi (tj. miejsca przyjęcia pacjenta) do miejsca docelowego (tj. miejsca przekazania pacjenta).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 76 /819 78 30