Seminaria dla Dyspozytorów Medycznych

Szkoła Ratownictwa przygotowała program seminarium dla dyspozytorów medycznych umożliwiające utrwalenie zdobytych umiejętności i pogłębienia swojej wiedzy w oparciu o obowiązujące standardy postępowania.

Seminarium I

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych – rola dyspozytora medycznego (w tym szczegółowe omówienie działań na podstawie PROCEDUR Krajowego Konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA MASOWEGO/MNOGIEGO)

Adresaci: dyspozytorzy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)
Daty seminariów: 11.06.2019 (Kod: D-I-12-2019),
Daty seminariów: xx xx 2019 (Kod: D-I-13-2019)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program seminarium spełnia wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – jako jedna z form pozaszkolnej formy obowiązkowego doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego. Program seminarium uzyskał pozytywną akceptację Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Ratownictwa Medycznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Facebook