SZANOWNI PACJENCI

 

Niniejszym pragniemy poinformować, że wezwanie Pogotowia Ratunkowego, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ocenę stanu chorego i podjęcie czynności ratowniczych przez członków zespołu. Wykonanie testu antygenowego w kierunku infekcji SARS-CoV-2 jest jednym z elementów prawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjent ma prawo sprzeciwić się wykonaniu określonych czynności przez członków zespołu, wtedy odstępuje się od części badania lub leczenia. Podczas pobierania wymazu potrzebna jest istotna współpraca ze strony pacjenta.

Wykonywanie wymazów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest obecnie zalecone przez Ministra Zdrowia w schematach postępowania, obowiązujących członków zespołów ratownictwa medycznego.

Szczepionki chroniące przed COVID-19 są dokładnie przebadanymi szczepionkami i są jako bezpieczne dopuszczone do stosowania przez nadzorujące instytucje na całym świecie, m. in. w Polsce, przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – na podstawie wniosków podmiotów odpowiedzialnych i załączonej do nich dokumentacji, których podstawa prawna jest określona w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.), oraz przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską w wyniku opinii  Europejskiej Agencji Leków.

Szczepionki te spełniają wszystkie wymagania obowiązujące dla szczepionek stosowanych u ludzi, które określone są w monografiach (ogólnej i szczegółowych) Farmakopei Europejskiej/Farmakopei Polskiej, które określają szczegółowy proces wytwarzania, etapy jego kontroli, zakres kontroli oraz metody badań.

O właściwościach szczepionek świadczą najwybitniejsi specjaliści w tej dziedzinie.

Szczepienie się przeciw COVID-19 jest wyrazem dbania o własne zdrowie, a jeśli ktoś nie chce dbać o własne zdrowie, poddanie się szczepieniu jest wyrazem dbania o zdrowie swoich bliskich i osób z którymi Państwo przebywacie. Osoba niezaszczepiona stwarza zatem większe ryzyko zakażenia innych osób potencjalnie śmiertelną chorobą. Zaszczepienie się jest więc także wyrazem szacunku dla innych osób.

Wyrazem szacunku dla wszystkich spotkanych osób jest przebywanie przez członków zespołu ratownictwa medycznego w środkach ochrony osobistej mimo dużej uciążliwości z tym związanej. Członkowie zespołu ratownictwa medycznego nie zabezpieczają tylko siebie, ale wchodząc do domu chorego w jednorazowych kombinezonach minimalizują ryzyko przeniesienia zarazków z pacjenta na pacjenta. Proszę docenić te starania pracowników Pogotowia Ratunkowego.

Prawidłowe noszenie odpowiedniej maseczki zmniejsza potencjalne ryzyko zarażenia innej osoby chorobą przenoszoną drogą kropelkową, czyli zarazkami wydychanymi przez człowieka. Dbanie o bezpieczeństwo innych jest obowiązkiem każdego, a narażanie innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia jest sprzeczne z Konstytucją RP i podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem. Środki ochrony osobistej, którymi dysponuje zespół ratownictwa medycznego nie dają mimo wszystko stuprocentowej pewności uniknięcia zarażenia, dlatego noszenie maseczki przez rodzinę chorego podczas pracy zespołu ratownictwa medycznego w domu pacjenta jest bezwzględnie zalecane przez Ministra Zdrowia i zapisane w obowiązujących schematach postępowania przez zespoły pogotowia ratunkowego.

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego kieruje prowadzonymi medycznymi czynnościami ratunkowymi, korzysta także z ochrony przewidzianej jak dla funkcjonariusza publicznego i należy podczas jego pracy podporządkować się jego zaleceniom.

Na liście chorób zakaźnych określonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego są choroby wywołane przez koronawirusy, COVID-19 zatem należy do tych chorób.

 
Skip to content