W dniu 13 maja 2023 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
z cyklu: 

Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”
w formule online, której  organizatorem była Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.
Patronat Honorowy nad Konferencją objęły:  Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu i Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
 Uroczystego otwarcia konferencji wraz z powitaniem wszystkich uczestników dokonali  JM Rektor WSM w Legnicy dr Ryszard Pękała, prof. WSM oraz Dyrektor Pogotowia w Legnicy mgr Joanna Bronowicka, życząc wszystkim inspirującej debaty, podkreślając, że jest to już trzecie spotkanie w ramach cyklu.
Następnie uczestników przywitała pani Anna Szafran –  Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.
 Podczas Konferencji odbyła się sesja naukowa Konferencji, w ramach której wygłoszono 12 referatów.
Podczas sesji zaprezentowano różne aspekty związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.  Prelegenci zaprezentowali m. in. następujące zagadnienia:  
 – Organizacja i zarządzanie Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy w czasie pandemii
– Bezpieczeństwo w ujęciu medycznym przy zabezpieczeniu imprez masowych
– Czy suplementy diety mogą być niebezpieczne?
– Dziesięć największych zagrożeń zdrowotnych wg WHO
– Zarządzanie emocjami w sytuacji trudnej wśród pracowników ochrony zdrowia
– Stan zdrowia społeczeństwa, zachorowalność  na wybrane choroby – podstawowe dane statystyczne
– Sczepienia ochronne u dzieci
– Prawo pacjenta do informacji
Prelegenci reprezentowali kilka różnych ośrodków akademickich i podmiotów. Wśród zabierających głos byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli: pielęgniarki,  studenci kierunku pielęgniarstwo,  ratownicy medyczni, nauczyciele akademiccy, lekarze i prawnicy. Ogólnie wzięło
w niej udział ponad 230 uczestników.  Reprezentowali oni ponad 25 różnych podmiotów leczniczych,  placówek i uczelni wyższych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konferencji, a ratownicy medyczni także punkty edukacyjne przyznane  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Obradom towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera.
W podsumowaniu konferencji Prorektor ds. pielęgniarstwa dr Wiesław Zielonka, prof. WSM, zapowiedział kontynuację konferencji z cyklu Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne.
Organizatorzy Konferencji serdeczne dziękują wszystkim uczestnikom za udział.
Skip to content