KOLEJNY SUKCES NASZEGO PRACOWNIKA :)))

PAWEŁ ŚWIERBUTOWICZ otrzymał srebrne odznaczenie:

„ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, odznaczenie to przyznawane jest członkom samorządu pielęgniarek i położnych za zasługi w działalności na rzecz samorządu oraz upowszechniania etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów samorządu, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa i organizacji ochrony zdrowia.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym, jednocześnie będąc dumnym z tak zaangażowanego pracownika. 🏆

Skip to content