Organizatorzy

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Pogotowie Ratownicze w LegnicyZwiązek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ


Patronat Honorowy