Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

 „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

„Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”,

która odbędzie się dnia 13 maja 2023 r.  w formule on-line, o godz. 9.00

Obszary wiodące konferencji:

   1. Polityka zdrowotna państwa

   2. Ekonomiczne, etyczne i prawne uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego

   3. Działania służb ratowniczych, zabezpieczenie medyczne funkcjonowania służb porządku publicznego

   4. Bezpieczeństwo lekowe w dobie pandemii i konfliktów zbrojnych

   5. Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń epidemiologicznych i radiacyjnych

   6. Funkcjonowanie i działania podejmowane przez organizacje humanitarne

   7. Stan zdrowia społeczeństwa, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, tendencje zmian bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

   8. Nowoczesne technologie wykorzystywane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

   9. Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania służb ratowniczych

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Dla każdego z uczestników przewidywany jest certyfikat uczestnictwa, dla ratowników medycznych także punkty edukacyjne.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz dokonać rejestracji w arkuszu zgłoszeniowym poprzez podany link.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym– ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/dla-studenta/ogloszenia/36-dla-studenta/ogloszenia/pielegniarstwo-magisterskie/1189-iii-legnickie-interdyscyplinarne-spotkania-medyczne?fbclid=IwAR30cdGNT1UONOK7OwG5bBZ1SH-0FbSDvEzCUduhsH2iqxUgxa4MRYrdvbU  

F a c e b o o k
Skip to content