Dyspozytornia

Dyspozytornia Medyczna Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, jest jedną z dwóch funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Jesienią roku 2017, w wyniku koncentracji dyspozytorni medycznych (nie tylko na terenie dolnego śląska ale i w całej Polsce) oraz wdrożeniu jednolitego systemu do obsługi zarówno dyspozytorni jak i Zespołów Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), z dotychczas funkcjonujących 12 dolnośląskich dyspozytorni utworzono dwie – obsługujące teren Dolnego Śląska. Województwo podzielone zostało na dwie części- wschodnią i zachodnią, z czego Legnicy przypadła obsługa połączeń alarmowych  kierowanych na nr 999 oraz przekazywanych przez operatorów numeru alarmowego 112 z zachodniej części województwa. Część wschodnią, obsługuje dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Łącznie, obie dyspozytornie koordynują pracę 117 Zespołów  Ratownictwa Medycznego z terenu całego Dolnego Śląska.

W chwili obecnej sześciu dyspozytorów dyspozytorni medycznej w Legnicy (4 przyjmujących, 2 wysyłających), obsługuje populację około 1 100 000 mieszkańców oraz koordynuje pracę 45 Zespołów Ratownictwa Medycznego z terenu następujących obszarów dysponentów:

– Legnica,- Jelenia Góra,- Zgorzelec,- Bolesławiec,- Góra,

W ciągu doby, dyspozytorzy odbierają średnio około 430 połączeń telefonicznych,  z czego 240 skutkuje zadysponowaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pozostała liczba połączeń, są to połączenia skutkujące przekazaniem zgłoszenia do innych podmiotów, informacyjne, złośliwe lub fałszywe.

Funkcjonowanie oraz organizację dyspozytorni regulują zapisy:

  1. Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 poz. 882 tj.),

  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 roku, w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1703),

  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. 2018 poz. 2001).

  4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 roku, w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1703).

  5. Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego, z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Część informacji zawarta w Planie wskazanym w pkt. 4-  zgodnie z art. 21 ust. 16 i ust. 16a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 882 tj.) zawarta w dalszej części planu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429) ,oraz nie podlegają udostępnieniu lub przekazywaniu w celu ponownego wykorzystania na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1446 tj.).

 

KILKA ZASAD:

– nie krzycz na dyspozytora,

– nie komentuj,

– nie ubliżaj,

– nie strasz,

– pozwól mu zebrać szczegółowy wywiad medyczny,

– mów spokojnie,

– odpowiadaj konkretnie na pytania,

– nie monituj kilkadziesiąt razy pytając gdzie jest karetka (jeśli stan pacjenta nie uległ zmianie),

– to, że dyspozytor nadal zbiera wywiad, nie znaczy że zespół już do Ciebie nie wyjechał,

– numer alarmowy 999 to nie punkt informacyjny, nie dzwoń bez potrzeby.

 

 

 

Pamiętaj. Dyspozytor będąc w pracy korzysta z ochrony

przewidzianej jak dla funkcjonariusza publicznego.

F a c e b o o k
Skip to content