W związku z wejściem w życie zapisów art. 3. pkt. 14a, art. 25a, art. 25c ust. 1 pkt. 1, art. 26b ust. 1,2, oraz pozostałymi dotychczas obowiązującymi Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2021, 2053 tj.)

INFORMUJEMY

że dniem 1 stycznia 2022 dyspozytornia medyczna w Legnicy

wyłączona zostaje ze struktur organizacyjnych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i staje się jednostką podległą Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Tym samym wszelkie sprawy z zakresu działalności dyspozytorni (skargi, wnioski o udostępnienie danych wynikających z art. 24b ust. 2 wymienionej ustawy) należy kierować do:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Numery alarmowe 999 /112 pozostają bez zmian.

Skip to content