Dyspozytornia

Dyspozytornia Medyczna Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, jest jedną z dwóch funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.
Jesienią roku 2017, w wyniku koncentracji dyspozytorni medycznych (nie tylko na terenie dolnego śląska ale i w całej Polsce) oraz wdrożeniu jednolitego systemu do obsługi zarówno dyspozytorni jak i Zespołów ratownictwa Medycznego (SWD PRM), z dotychczas funkcjonujących 12 dolnośląskich dyspozytorni utworzono dwie – obsługujące teren Dolnego Śląska. Województwo podzielone zostało na dwie części- wschodnią i zachodnią, z czego Legnicy przypadła obsługa połączeń alarmowych  kierowanych na nr 999 oraz przekazywanych przez operatorów numeru alarmowego 112 z zachodniej części województwa. Część wschodnią, obsługuje dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Łącznie, obie dyspozytornie koordynują pracę 116 Zespołów  Ratownictwa Medycznego z terenu całego Dolnego Śląska.
W chwili obecnej sześciu dyspozytorów dyspozytorni medycznej w Legnicy (4 przyjmujących, 2 wysyłających), obsługuje populację około 1 100 000 mieszkańców oraz koordynuje pracę 44 Zespołów Ratownictwa Medycznego z terenu następujących obszarów dysponentów:
– Legnica,- Jelenia Góra,- Zgorzelec,- Bolesławiec,- Góra,

W ciągu doby, dyspozytorzy odbierają średnio około 430 połączeń telefonicznych,  z czego 240 skutkuje zadysponowaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pozostała liczba połączeń, są to połączenia skutkujące przekazaniem zgłoszenia do innych podmiotów, informacyjne, złośliwe lub fałszywe.
Funkcjonowanie oraz organizację dyspozytorni regulują zapisy:
  1. Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 poz. 993 tj.),
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 roku, w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1703),
  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. 2018 poz. 2001).
  4. Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego, z dnia 1 kwietnia 2019 roku.
Część informacji zawarta w Planie wskazanym w pkt. 4-  zgodnie z art. 21 ust. 16 i ust. 16a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 993tj.) zawarta w dalszej części planu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz nie podlegają udostępnieniu lub przekazywaniu w celu ponownego wykorzystania na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730).

 

KILKA ZASAD:

– nie krzycz na dyspozytora,
– nie komentuj,
– nie ubliżaj,
– nie strasz,
– pozwól mu zebrać szczegółowy wywiad medyczny,
– mów spokojnie,
– odpowiadaj konkretnie na pytania,
– nie monituj kilkadziesiąt razy pytając gdzie jest karetka (jeśli stan pacjenta nie uległ zmianie),
– to, że dyspozytor nadal zbiera wywiad, nie znaczy że zespół już do Ciebie nie wyjechał,
– numer alarmowy 999 to nie punkt informacyjny, nie dzwoń bez potrzeby.

Pamiętaj. Dyspozytor będąc w pracy korzysta z ochrony

przewidzianej jak dla funkcjonariusza publicznego.