W WSM debatowano o edukacji prozdrowotnej

 

W dniu 14 maja w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy w formule online odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne pt. „Edukacja prozdrowotna receptą na długie życie”. Organizatorem konferencji były Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

Uroczystego otwarcia konferencji wraz z powitaniem wszystkich uczestników dokonali JM Rektor WSM w Legnicy dr Ryszard Pękała, prof. WSM oraz dyrektor pogotowia w Legnicy mgr Joanna Bronowicka, życząc wszystkim inspirującej debaty, podkreślając, że jest to już drugie spotkanie w ramach cyklu.

Następnie odbyły się dwie sesje naukowe konferencji, podczas których wygłoszono 13 referatów. Ze względu na wirtualną przestrzeń, w jakiej odbywała się Konferencja, obrady plenarne przebiegały w dwóch następujących po sobie częściach.

Podczas pierwszej sesji zaprezentowano różne aspekty zagadnień dotyczących seniorów m.in. edukacji, farmakoterapii, zagadnień społecznych. Drugi panel dotyczył zagadnień prawnych związanych z komunikacją z pacjentem starszym oraz form wyrażaniem zgody na leczenie i wykonanie zabiegów medycznych.

Prelegenci reprezentowali kilka różnych ośrodków akademickich m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska z siedzibą w Warszawie, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, a także podmioty lecznicze z terenu Dolnego Śląska i woj. lubuskiego. Wśród zabierających głos byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Legnicy – Wydziału Ruchu Drogowego oraz Zespołu Komunikacji Społecznej.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli: pielęgniarki, studenci kierunku pielęgniarstwo, ratownicy medyczni, nauczyciele akademiccy, lekarze i prawnicy. Ogólnie wzięło w niej udział ponad 120 uczestników. Reprezentowali oni ponad 25 różnych podmiotów leczniczych, placówek i uczelni wyższych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w konferencji, a ratownicy medyczni także punkty edukacyjne przyznane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Obradom towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera. W podsumowaniu konferencji prorektor ds. pielęgniarstwa dr Wiesław Zielonka, prof. WSM, zapowiedział kontynuację konferencji z cyklu Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne.

 

 

Tekst źródłowy: https://fakty.lca.pl/legnica,news,89423,W_WSM_debatowano_o_edukacji_prozdrowotnej.html

Skip to content