Logo UE

Miło nam poinformować, że ogłosiliśmy zapytania ofertowe na zakup nowego sprzętu

do naszych ambulansów:

 

– dostawa 4 sztuk defibrylatorów,

– dostawa 10 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

 

 

W ramach realizacji funduszy europejskich,  projektu : RPDS.06.02.00-02-0001/20-00

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

 

Wartość całkowita projektu: 3 907 396,91  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

3 907 396,91 zł

 

Projekt realizowany przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy (Partner Projektu).

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz  stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

 

Projekt obejmuje:

1.zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,

2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,

3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),

4. zakup środków ochrony indywidualnej,

5. zakup urządzeń do dezynfekcji,

6. zakup środków  do dezynfekcji,

7. zakup środków farmaceutycznych,

8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych,

9. działania informacyjno- promocyjne.

 

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021


Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7 ;
59-220 Legnica.

 

Po wyłonieniu dostawcy, nowy sprzęt powinien pojawić się w naszych karetkach tuż po wakacjach.

Skip to content