Miło jest nam poinformować, iż w miniony piątek 9 kwietnia 2021 roku, podpisaliśmy z burmistrzem Polkowic – Panem Łukaszem Puźnieckim umowę w ramach dotacji celowej, na zakup nowego ambulansu specjalistycznego dla mieszkańców gminy Polkowice. Kwota przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosi prawie 450 tysięcy złotych.

Szczegóły pod adresem:

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/bedzie-mini-szpital-na-kolach/
 

Ponadto do końca 2021  roku dokonamy zakupów kolejnych ambulansów sanitarnych, przeznaczonych do funkcjonowania w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zakup ten pozwoli nam na unowocześnienie floty, a tym samym wymianę najstarszych pojazdów. Dzięki temu wiek naszych pojazdów nie przekroczy 5 lat. Niektóre z nich zakupione zostaną wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (respirator, krzesełko transportowe płozowe).

Zakupy realizowane będą sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy i sfinansowane będą ze środków własnych oraz przyznanych z Ministerstwa Zdrowia (ambulanse, środki ochrony indywidualnej), a także pozyskanych z projektów unijnych.

Obecnie prowadzimy już postępowania przetargowe na zakup pięciu ambulansów.

Skip to content