Organizator imprezy, która spełnia przesłanki imprezy masowej, jest zobligowany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2018 poz. 1870 tj.) o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (do pobrania) między innymi do:

– dostarczenia niezbędnych dokumentów dotyczących przeprowadzanej imprezy masowej,

– uzyskania od właściwego Dyrektora SPZOZ opinii, dotyczącej przeprowadzenia imprezy masowej, oraz minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia medycznego,
– zapewnienia zabezpieczenia medycznego dla uczestników imprezy zgodnie z opinią Dyrektora SPZOZ, a także wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej  (Dz. U. 2012 poz. 181) – do pobrania
Za Wydanie opinii o minimalnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej pobierana jest opłata w wysokości– 100,00 zł. brutto/1 opinia.

Zabezpieczenia innych imprez, w tym okazjonalnych lub wyłączonych spod obowiązywania Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, może być realizowane po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiającego. W tym przypadku organizator określa wielkość niezbędnych środków do zabezpieczenia.

Skip to content