Formularz rejestracyjny – XVIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*)

 

  Dane jednostki


  Nazwa jednostki zgłaszającej*


  Kod pocztowy*


  Miasto:*


  Ulica:*


  Numer budynku:*


  Numer NIP:*


  Adres e-mail:*


  Telefon:*


  Dane płatnika do faktury:


  Lista zawodników


  W przypadku braku, pola prosimy zostawić puste

  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Lista obserwatorów


  W przypadku braku, pola prosimy zostawić puste

  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Imię i nazwisko


  Rozmiar


  Dodatkowe uwagi


  Dodatkowe uwagi:  Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa akceptujesz poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuje, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica;

  2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl;

  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy, instytucje, sądy w ramach obowiązującego prawa;

  4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

  8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jestwymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w różnych formach szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

  9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Skip to content