„W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
i pozostańmy zjednoczeni w ochronie antybiotyków”
“In times of COVID-19, don’t give up on antimicrobial resistance (AMR)
and stay united to preserve antimicrobials” (WHO)
 
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  (18 listopada 2020)
i  Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach   (18-24 listopada 2020)
                 W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy  Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control).    W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy
o Antybiotykach
(WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia  w  2015 r.               Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.
              
               W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki – „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials” WHO).
 
 
Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020:
Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe.
Antybiotyki:
  • nie działają na wirusy,
  • działają na bakterie,
  • naużywane tracą skuteczność,
Pamiętaj!
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
  • Stosuj się do zaleceń lekarza,
  • Nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach
PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:
  • Często myj lub dezynfekuj ręce
  • Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej
  • Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych
PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php
 
Skip to content