W dniu 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dzień ten ustanowiony został przez Unię Europejską, aby wspierać, promować oraz informować europejczyków w zakresie właściwego wykorzystywania ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.

Numer 112 alarmowy to bezpłatny i ogólnie dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Numer 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego – znajdujących się w każdym z województw, przez operatorów numerów alarmowych.

Numer ten został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

W wielu krajach, także w Polsce 112 nie zastępuje on jednak dotychczasowych krajowych numerów alarmowych, ale działa obok nich.

 

W przeddzień ustanowionego dnia odbyło się spotkanie z liderów – dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW z wojewodą dolnośląskim, na którym wręczono między innymi dyplomy gratulacyjne dla operatorów 112, a także nagrody dla najmłodszych za pracę plastyczne w ww.temacie.

Skip to content