3 MILIONY ZŁOTYCH Z PROJEKTU UNIJNEGO

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”,, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, otrzymało dofinansowanie w kwocie trzech milionów złotych na zakup sprzętu medycznego.

W ramach otrzymanych środków finansowych, kwotę 3 009 397 złotych przeznaczamy na zakup sprzętu medycznego:

– ambulans sanitarny (1 szt.),

– defibrylatory (2 szt.),

– krzesełka kardiologiczne (3 szt.),

– nosze elektryczne (3 szt.),

– pompy infuzyjne ( 5 szt.),

– respiratory (6 szt.),

– ssaki elektryczne (4 szt.),

– urządzenia do kompresji klatki piersiowej (2 szt.),

– wiertarki do wkłuć doszpikowych (10 szt.),

– worki samorozprężalne dla dorosłych i dla dzieci (razem 50 kpl),

– aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (5 szt.),

– środki do dezynfekcji,

– sprzęt ochrony osobistej – 20000 kpl (kombinezony, maski, gogle),

– urządzenia do dezynfekcji ambulansów (7 szt.).