Lista załóg

 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 2. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 3.  Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
 4. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
 5. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
 6. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 7. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 8. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 9. SP ZOZ WSPR w Białymstoku
 10. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
 11. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 13. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
 14. Bielskie Pogotowie Ratunkowe
 15. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 16. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 17. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 18. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 19. Bielskie Pogotowie Ratunkowe
 20. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 21. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie
 22. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
 23. Lwowski Kliniczny Szpital Państwowej Służby Granicznej Ukrainy
 24. Wojewódzkie Kliniczne Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w lwano – Frankowsku

 

 

Lista rezerwowa

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Facebook