Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

zaprasza na VI konferencję naukową organizowaną przez

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki:

“Systemy Ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”,

która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku.

 

Cel i tematyka

 

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne i zdrowotne.

 

CELE KONFERENCJI

 1. Omówienie postępów w dziedzinie medycyny wojskowej i cywilnej.
 2. Wymiana doświadczeń z zakresu medycyny taktycznej w służbach mundurowych.
 3. Wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach tworzących i
  współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowym
  Systemem Ratowniczo-Gaśniczym przy uwzględnieniu problematyki
  bezpieczeństwa.
 4. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad współdziałania podmiotów
  Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu
  Ratowniczo-Gaśniczego.
 5. Doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

#systemy ratownicze w Polsce i na świecie;

#wojskowe ratownictwo medyczne (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych) – medycyna ratunkowa;

#ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne , powietrzne i inne);

#krajowy system ratowniczo-gaśniczy;

#bezpieczeństwo państwa w obliczu zagrożeń;

#siły i środki wydzielone do cywilnych działań ratowniczych;

#edukacja z zakresu pierwszej pomocy i pomocy medycznej w służbach mundurowych.


Szczegółowe informacje

Materiał informacyjny umieszczony za zgodą przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji.
Facebook