Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zaprasza wszystkich związanych z Ratownictwem Medycznym,
a w szczególności ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy, lekarzy, dyspozytorów,
na warsztaty oraz konferencję pn.
“Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku”

 

Chętni do uczestnictwa w konferencji i warsztatach, spoza pracowników Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
prosimy o kierowanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy:
statystyka@pogotowie-legnica.pl
– do dnia 15 listopada 2019 (w zakresie warsztatów odbywających się w dniu 18 listopada 2019);
– do dnia 20 listopada 2019 (w zakresie warsztatów odbywających się się w dniu 23 listopada 2019);
– do dnia 12 grudnia 2019 (w zakresie konferencji odbywającej się się w dniu 17 grudnia 2019).

 

 

Facebook