Warsztaty wentylacji mechanicznej
dla wszystkich pracowników medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

uczestnictwo w posiedzeniu traktowane
jest jako udział w warsztatach wewnętrznych.
Ratownicy medyczni otrzymają punkty edukacyjne.

I sesja: Legnica - sala wykładowa szkoły ratownictwa
09.00 - w dniu 24 maja 2016 roku,

II sesja: Głogów - 15 lipca 2016 roku

III sesja: Lubin - data i szczegóły wkrótce

Dodatkowe informacje