Warsztaty neurologiczne
dla wszystkich pracowników medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
uczestnictwo w posiedzeniu traktowane
jest jako udział w warsztatach wewnętrznych.
Ratownicy medyczni otrzymają punkty edukacyjne.

Dodatkowe informacje