Warsztaty ze środków KFS

 

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych (Kod: R-KD-02-2017) - BEZPŁATNY!

Termin: 08. - 14. maja 2017 roku

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 64 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

 

Warsztaty I dla ratowników medycznych (Kod: W-I-02-2017) - pacjent pediatryczny - BEZPŁATNY!

Termin: 15 - 16 maja 2017 roku

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

Warsztaty II dla ratowników medycznych (Kod: W-II-02-2017) - pacjent internistyczny - BEZPŁATNY!

Termin: nie otrzymano środków

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

Warsztaty neurologiczne
dla wszystkich pracowników medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
uczestnictwo w posiedzeniu traktowane
jest jako udział w warsztatach wewnętrznych.
Ratownicy medyczni otrzymają punkty edukacyjne.

Warsztaty chirurgiczne
dla wszystkich pracowników medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
uczestnictwo w posiedzeniu traktowane
jest jako udział w warsztatach wewnętrznych.
Ratownicy medyczni otrzymają punkty edukacyjne.

Historia obiektu konferencyjnego
- dawnego szpitala chirurgicznego


Warsztaty wentylacji mechanicznej
dla wszystkich pracowników medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

uczestnictwo w posiedzeniu traktowane
jest jako udział w warsztatach wewnętrznych.
Ratownicy medyczni otrzymają punkty edukacyjne.

I sesja: Legnica - sala wykładowa szkoły ratownictwa
09.00 - w dniu 24 maja 2016 roku,

II sesja: Głogów - 15 lipca 2016 roku

III sesja: Lubin - data i szczegóły wkrótce

Dodatkowe informacje