2017 Seminaria dla ratowników medycznych

  Szkoła Ratownictwa przygotowała programy
każdego seminarium
w oparciu
o najnowszą wiedzę
z zakresu ratownictwa medycznego

a omawiane zagadnienia są w pełni zgodne

z wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji 2015


kliknij "czytaj więcej" i się zarejestruj

Przygotowujemy wciąż nowe tematy seminariów
oraz warsztatów w oparciu o współpracę z innymi podmiotami
- szczegóły podamy wkrótce

Kalendarium Szkoły Ratownictwa na 2017 rok - ZAPRASZAMY

Zapisz przez QR :)

 

Seminarium I - formularz zgłoszenia ON-LINE

 

Prowadzenie ewakuacji i wykonywanie transportu poszkodowanych

(rozszerzone w związku z powiększonym spektrum działań ratownika
w świetle zmian w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
które wchodzą z dniem 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:    24 01 2017 (Kod: R-I-16-2017),
                           14 11 2017 (tKod: R-I-17-2017),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych 

 

Seminarium II - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Medyczne czynności ratunkowe
w samodzielnym działaniu ratownika medycznego


(w tym: farmakologia leków stosowanych w zespołach P od 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:    07 02 2017 (Kod: R-II-16-2017), 31 10 2017 (Kod: R-II-17-2017),
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych – 6 punktów edukacyjnych

 

 Przypominamy o konferencji
Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego
- pediatria część II
Legnica, ...... 2017 roku
Aula konferencyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

Seminarium III - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Wspomaganie czynności oddechowej
i techniki udrażniania dróg oddechowych

(szkolenie rozszerzone w związku z ogłoszeniem Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 07 03 2017 (Kod: R-III-16-2017), 05 09 2017 (Kod: R-III-17-2017),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium IV - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych
- rola ratownika medycznego

(w tym szczegółowe omówienie działań na podstawie
PROCEDUR Krajowego Konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA MASOWEGO/MNOGIEGO)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:    21 03 2017 (Kod: R-IV-16-2017), 17 10 2017 (Kod: R-IV-17-2017), 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium V - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 04 04 2017 (Kod: R-V-13-2017), 28 11 2017 (Kod: R-V-14-2017),
                                                               
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium VI - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 18 04 2017 (Kod: R-VI-09-2017), 03 10 2017 (Kod: R-VI-10-2017),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium VII - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Stany zagrożenia życia w pediatrii

(wg EPALS - Europejskie Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie w Pediatrii
na podstawie Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów: 09 05 2017 (Kod: R-VII-10-2017), 19 09 2017 (Kod: R-VII-11-2017),
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminaria rozpoczynają się o godzinie 9.00 w Sali wykładowej (IIIp.)

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników szkolenia niż 5 osób
- szkolenie zostanie odwołane drogą mailową w poniedziałek poprzedzający szkolenie do godz. 14.00

 

 VIII Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Regionu Legnickiego
                   - Złotoryja 2016

- organizatorem jest Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego (bez względu na formę zatrudnienia)
 wyznaczeni przez kierowników poszczególnych ZRM z obszaru działania legnickiego pogotowia.

Data mistrzostw: 21. lub 15. 04. 2017
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 - szczegóły na głównej stronie poświęconej mistrzostwom

 

Regionalne Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego
                   - ??? 2017

- organizatorem jednego z zadań będzie
Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

 

Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego (bez względu na formę zatrudnienia)
 zgłoszeni według regulaminu organizatora - Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

Data mistrzostw: ... 2017
 - szczegóły na głównej stronie Pogotowia w .... i działach poświęconych mistrzostwom

 

Dodatkowe informacje