2018 Seminaria dla ratowników medycznych

  Szkoła Ratownictwa przygotowała programy
każdego seminarium
w oparciu
o najnowszą wiedzę
z zakresu ratownictwa medycznego

a omawiane zagadnienia są w pełni zgodne

z wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji 2015


kliknij "czytaj więcej" i się zarejestruj

Przygotowujemy wciąż nowe tematy seminariów
oraz warsztatów w oparciu o współpracę z innymi podmiotami
- szczegóły podamy wkrótce

Kalendarium Szkoły Ratownictwa na 2018 rok - ZAPRASZAMY

Zapisz przez QR :)

 

Seminarium I - formularz zgłoszenia ON-LINE

 

Prowadzenie ewakuacji i wykonywanie transportu poszkodowanych

(rozszerzone w związku z powiększonym spektrum działań ratownika
w świetle zmian w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
które wchodzą z dniem 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:        13 02 2018 (Kod: R-I-18-2018),
                           11 09 2018 (Kod: R-I-19-2018),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych 

 

Seminarium II - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Medyczne czynności ratunkowe
w samodzielnym działaniu ratownika medycznego


(w tym: farmakologia leków stosowanych w zespołach P od 1 stycznia 2016 roku)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:      05 06 2018 (Kod: R-II-18-2018),
                         18 12 2018 (Kod: R-II-19-2018),

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych – 6 punktów edukacyjnych

 

 Przypominamy o konferencji
Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego
- psychiatria
Legnica, październik 2018 roku
Aula konferencyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

Seminarium III - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Wspomaganie czynności oddechowej
i techniki udrażniania dróg oddechowych

(szkolenie rozszerzone w związku z ogłoszeniem Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:         27 02 2018 (Kod: R-III-18-2018),
                           25 09 2018 (Kod: R-III-19-2018),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium IV - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych
- rola ratownika medycznego

(w tym szczegółowe omówienie działań na podstawie
PROCEDUR Krajowego Konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA MASOWEGO/MNOGIEGO)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:         22 05 2018 (Kod: R-IV-18-2018),
                          
09 10 2018 (Kod: R-IV-19-2018)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium V - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Toksykologia w praktyce ratownika medycznego

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:         13 03 2018 (Kod: R-V-15-2018),
                           23 10 2018 (Kod: R-V-16-2018),

                                                               
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium VI - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Postępowanie z pacjentem psychiatrycznym

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:        08 05 2018 (Kod: R-VI-11-2018),
                          20 11 2018 (Kod: R-VI-12-2018)
,
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium VII - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Stany zagrożenia życia w pediatrii

(wg EPALS - Europejskie Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie w Pediatrii
na podstawie Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:        10 04 2018 (Kod: R-VII-12-2018),
                           04 12 2018 (Kod: R-VII-13-2018),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium VIII - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

EKG w praktyce ratownika medycznego

(nowy temat uwzględniający Wytyczne Europejskiego/Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:        27 03 2018 (Kod: R-VIII-01-2018),
                          06 11 2018 (Kod: R-VIII-02-2018),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminarium IX - formularz zgłoszenia ON-LINEZapisz przez QR :)

Odwracalne przyczyny NZK *

(wg  Wytycznych ERC 2015)

Adresaci: ratownicy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:          19 06 2018 (Kod: R-IX-01-2018),
                            08 01 2019 (Kod: R-IX-02-2019),

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 8 punktów edukacyjnych

 

Seminaria rozpoczynają się we wtorki o godzinie 9.00 w Sali wykładowej (IIIp.)

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników szkolenia niż 5 osób
- szkolenie zostanie odwołane drogą mailową w poniedziałek poprzedzający szkolenie do godz. 14.00

Koszt seminarium:

8 punktów - 60 zł dla pracowników PR w Legnicy oraz współpracujących z PR w Legnicy na podstawie kontraktu, umów cywilnoprawnych lub zlecenia oraz 80 zł dla pozostałych uczestników.

6 punktów - 40 zł dla pracowników PR w Legnicy oraz współpracujących z PR w Legnicy na podstawie kontraktu, umów cywilnoprawnych lub zlecenia oraz 50 zł dla pozostałych uczestników.

 

X Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Regionu Legnickiego
                   - Legnica 2018

- organizatorem jest Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Adresaci: członkowie zespołów ratownictwa medycznego (bez względu na formę zatrudnienia)
 wyznaczeni przez kierowników poszczególnych ZRM z obszaru działania legnickiego pogotowia.

Data mistrzostw: 27. 04. 2018
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 5-10 punktów edukacyjnych

 - szczegóły na głównej stronie poświęconej mistrzostwom

 

Regionalne Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego
                   - ??? 2018

- organizatorem jednego z zadań będzie
Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

 

Dodatkowe informacje