2019 - Seminaria dla dyspozytorów medycznych

 Szkoła Ratownictwa przygotowała program
seminarium
dla dyspozytorów medycznych
umożliwiające utrwalenie zdobytych umiejętności
i pogłębienia swojej wiedzy w oparciu
o obowiązujące standardy postępowania.

 

Seminarium I - formularz zgłoszenia ON-LINE

 Zapisz przez QR :)

Organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych
- rola dyspozytora medycznego

(w tym szczegółowe omówienie działań na podstawie
PR
OCEDUR Krajowego

 

Konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA MASOWEGO/MNOGIEGO)

Adresaci: dyspozytorzy medyczni (bez względu na formę zatrudnienia)

Daty seminariów:      11. 06. 2019 (Kod: D-I-12-2019),
                                  xx xx 2019 (Kod: D-I-13-2019)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

 

Program seminarium spełnia wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych - jako jedna z form pozaszkolnej formy obowiązkowego doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego. Program seminarium uzyskał pozytywną akceptację Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Ratownictwa Medycznego.

Dodatkowe informacje