Program konferencji

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:15 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji, uhonorowanie pracowników PR w Legnicy

Panel I  10:15 – 11:45         

Panel prowadzą: dr n. med. Andrzej Hap mgr Wiesław Zielonka


10:15 – 10:35
Podstawy badania neurologicznego w praktyce zespołów ratownictwa medycznego.

mgr Wiesław Zielonka, Tomasz Wyciszkiewicz, Tomasz Wala – PR w Legnicy

10:35 – 10:55 Ocena stanu neurologicznego dziecka

dr n. med. Alina Zbróg – PWSZ im. Witelona w Legnicy

10:55 – 11:15  Udar mózgu w praktyce ratowniczej

dr n. med. Jarosław Goldman – PWSZ im. Witelona w Legnicy

11:15 – 11:35 DYSKUSJA

11:35 – 11:45  Infrascanner – przesiewowe badanie obecności pourazowych krwawień wewnątrzczaszkowych  - PARAMEDICA Warszawa

11:45- 12:15 PRZERWA  KAWOWA

Panel II 12:15 – 14:10

Panel prowadzi: dr n. med. Jarosław Goldman


12:15 – 12:35  Poprawa organizacji opieki wewnątrzszpitalnej nad pacjentem ze świeżym udarem mózgu

mgr Mirosław Gaś – Boehringer Ingelheim

12:35 – 12:55 Utrata przytomności, diagnostyka wstępna w postępowaniu ratowniczym

dr n. med. Jacek Smereka – PWSZ im. Witelona w Legnicy

12:55 – 13:10 Neuroinfekcje

lek. Izabela Sempik – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

13:10 – 13:30 Urazy czaszkowo-mózgowe

mgr Małgorzata Słupska–Kartaczowska – PWSZ im. Witelona w Legnicy

13:30 – 13:50 DYSKUSJA

13:50 – 14:00 Prezentacja Firmy MEDLINE Zielona Góra

14:00 – 14:10 Podsumowanie, zakończenie konferencji

TEMAT Konferencji 2016 PEDIATRIA

Dodatkowe informacje