Konferencja Zgłoszenie

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adres:
Proszę o wypełnienie zgłoszenia
według przedstawionego powyżej schematu.

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa akceptujesz poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuje, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica;

2)      kontakt z inspektorem ochrony danych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy
e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl;

3)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy, instytucje, sądy w ramach obowiązującego prawa;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • w formie elektronicznej w pamięci komputera w osobno zabezpieczonej kodem zakładce do końca roku kalendarzowego tj. 31.12. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych w sposób uniemożliwiający ich odtwarzanie .
  • dane osobowe umieszczone na innych nośnikach tj. wyłącznie w formie papierowej zgodnie z przepisami o archiwizacji , przechowywane i archiwowane w postaci dzienników zewnętrznych przez okres 50 lat, dzienników wewnętrznych przez okres 25 lat natomiast w postaci list obecności przez okres 5 lat.

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

8)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jestwymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w różnych formach szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Dodatkowe informacje