2017 Kursy doskonalące i warsztaty

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych (Kod: R-KD-02-2017) - BEZPŁATNY!

Termin: 08. - 14. maja 2017 roku

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 64 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

 

Warsztaty I dla ratowników medycznych (Kod: W-I-02-2017) - pacjent pediatryczny - BEZPŁATNY!

Termin: 15 - 16 maja 2017 roku

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

Warsztaty II dla ratowników medycznych (Kod: W-II-02-2017) - pacjent internistyczny - BEZPŁATNY!

Termin: nie otrzymano środków

Adresaci: ratownicy medyczni (zatrudnieni na umowę o pracę w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy)

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (zgodnie z programem)

Dodatkowe informacje