Kurs Pierwszej Pomocy

Program kursu pierwszej pomocy dostosowany jest zawsze do danych grup zawodowych lub  grup wiekowych.

Program kursu zawiera elementy teoretyczne i  praktyczne w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Organizujemy kursy dla zakładów pracy, instytucji oraz osób indywidualnych.

Koszt  kursu  wynosi  100,00 zł. od osoby. Jeżeli liczba szkolących przekroczy 10 osób, dotyczy to szkoleń zorganizowanych dla zakładów pracy, istnieje możliwość negocjacji ceny.

Każdy kurs kończy się egzaminem i wydawaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Zapisy na kurs pierwszej pomocy dokonywane są za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe informacje