Komitet organizacyjny konferencji

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

przewodnicząca:

dr n. med. Joanna Żółtańska

prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

członkowie:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka
-  Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

dr Monika Wierzbicka
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

Ewa Kilar
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Małgorzata Kula
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

Ewa Kilar
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje