Komitet organizacyjny konferencji

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

mgr Danuta Wałęga Szych 

Małgorzata Kula

Ewa Kilar

Emilia Szudrowicz

Tomasz Wala

Tomasz Wyciszkiewicz

 

Dodatkowe informacje