Komitet naukowy V Konferencji

 

 Konferencja - Pediatria cz. 2

Komitet Naukowy Konferencji:

 

prof. dr hab. n. Grażyna Durek
PWSZ im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
PWSZ im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur
PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
profesor PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr hab. n. med. Dorota Zyśko
profesor PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Alina Zbróg
PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Jacek Smereka
PWSZ im. Witelona w Legnicy
 

dr n. med. Małgorzata Bujnowska
PWSZ im. Witelona w Legnicy

 dr n. med. Jarosław Goldman
PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Adam Kuźmiński
PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Andrzej Hap
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

 

 

Dodatkowe informacje