Komitet naukowy konferencji

 

 

Komitet Naukowy Konferencji:

przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

członkowie:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Andrzej Hap
-  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

dr n. med. Joanna Żółtańska
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Małgorzata Bujnowska
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Adam Kuźmiński
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr n. med. Jacek Smereka
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr Monika Wierzbicka
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka
-  Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

 mgr. Joanna Bronowicka
-  Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

mgr Aleksandra Wysowska
-  PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

 

 

 

Dodatkowe informacje