Komitet naukowy konferencji

 

II Konferencja - Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego

Komitet Naukowy Konferencji:

 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur

dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, profesor PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr hab. n. med. Dorota Zyśko, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr n. med. Jarosław Goldman

dr n. med. Andrzej Hap

dr n. med. Jacek Smereka

Dodatkowe informacje